Turnus wybiórczości pokarmowej - diagnostyczny/ diagnostyczno-terapeutyczny 5 lub 10 dni

Turnus obejmuje diagnostykę: pediatry dietetyka klinicznego, neurologopedy, psychodietetyka, a także indywidualnie, w razie potrzeby: terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty i/lub osteopaty.

Turnus rozpoczynamy ze wskazanymi przez naszego pediatrę wynikami badań.

 

Skierowany dla dzieci:

 

 • które wykazują opór lub trudności w jedzeniu różnorodnych pokarmów,
 • z zaburzeniami sensorycznymi, które wpływają na ich zdolność do przyjmowania różnorodnych konsystencji,
 • z ograniczonym repertuarem spożywanych potraw i produktów,
 • wykazujących lęk przed jedzeniem oraz lęk przed próbowaniem jedzenia i nowych potraw,
 • reagujących reakcją wymiotną na jedzenie,
 • z trudnościami z gryzieniem, żuciem, połykaniem pokarmów.

 

Cele turnusu:

 • poprawa nawyków żywieniowych,
 • zwiększenie ilości akceptowanych smaków, zapachów, konsystencji pokarmów,
 • rozwijanie umiejętności bezpiecznego, komfortowego i efektywnego spożywania posiłków,
 • rozwijanie poczucia zainteresowania jedzeniem,
 • rozwijanie świadomości aspektu społecznego podczas spożywania posiłków,
 • zwiększenie samodzielności dziecka.

 

Metody wykorzystywane w trakcie turnusu:

 • terapia sensoryczna
 • elektrostymulacja
 • kinesiotaping
 • terapia grupowa
 • odwrażliwianie 
 • modelowanie zachowań

 

Pełny plan turnusu, 10 dni:

(Kwalifikacja do turnusu - nieodpłatnie)

 

 • kompleksowa diagnostyka pierwszego dnia turnusu,
 • dobór indywidualnej terapii (10 x wizyta/ turnus),
 • warsztaty dla rodziców o tematyce prawidłowego przygotowania i wprowadzania posiłków, 
 • zalecenia i proponowany plan terapii długoterminowej dobrane w sposób indywidualny dla dziecka i jego rodziny,
 • codziennie grupowe zajęcia o tematyce jedzeniowej, zajęcia sensoplastyczne, wspólne posiłki nacechowane informacjami dotyczącymi zaleceń i aspektów społecznych,
 • podsumowanie turnusu wraz z przekazaniem zaleceń dostosowanych do aktualnych potrzeb dziecka.

 

Warianty pomocy w ramach turnusów z wybiórczości pokarmowej

Turnus diagnostyczny

Diagnostyczno-terapeutyczny PODSTAWOWY/ *PLUS 5 dni

Diagnostyczno-terapeutyczny PODSTAWOWY/ *PLUS 10 dni

Pełna diagnostyka obejmująca:
diagnozę neurologopedy, pediatry - dietetyka klinicznego, psychodietetyka, integracji sensorycznej (SI)

* w razie potrzeby: fizjoterapeuty/ osteopaty

KONSYLIUM ZESPOŁU

Pełna diagnostyka obejmująca:
diagnozę neurologopedy,  pediatry - dietetyka klinicznego, terapeuty integracji sensorycznej (SI)

* w razie potrzeby: psychodietetyka, fizjoterapeuty, osteopaty

KONSYLIUM ZESPOŁU

Pełna diagnostyka obejmująca:
diagnozę neurologopedy, pediatry - dietetyka klinicznego, terapeuty integracji sensorycznej (SI)

* w razie potrzeby: psychodietetyka, fizjoterapeuty, osteopaty

KONSYLIUM ZESPOŁU

 -

 5 x wizyta indywidualna

(dobór zajęć zależny od potrzeb dziecka - plan terapeutyczny ustalany indywidualnie)

* istnieje możliwość doboru zajęć dodatkowych i zintesyfikowanie terapii

 10 x wizyta indywidualna

(dobór zajęć zależny od potrzeb dziecka - plan terapeutyczny ustalany indywidualnie)

* istnieje możliwość doboru zajęć dodatkowych i zintensyfikowanie terapii

 * Warsztat dla rodziców z możliwością dyskusji i zadawania pytań  * Warsztat dla rodziców z możliwością dyskusji i zadawania pytań  * Warsztat dla rodziców z możliwością dyskusji i zadawania pytań
 -

* 5 x zajęcia grupowe o aspekcie: edukacyjnym, społecznym, sensorycznym, rozwijającym zainteresowanie jedzeniem, poszerzania repertuaru spożywanych produktów 

* 10 x zajęcia grupowe o aspekcie: edukacyjnym, społecznym, sensorycznym, rozwijającym zainteresowanie jedzeniem, poszerzania repertuaru spożywanych produktów 

 Określenie planu terapeutycznego oraz zaleceń

(Bezterminowa przynależność do grupy online)

 Określenie planu terapeutycznego oraz zaleceń

(Możliwość kontaktu z Koordynatorem przez 30 dni od zakończenia turnusu oraz bezterminowa przynależność do zamkniętej grupy online)

 Określenie planu terapeutycznego oraz zaleceń

(Możliwość kontaktu z Koordynatorem przez 30 dni od zakończenia turnusu oraz bezterminowa przynależność do grupy online)

 Wizyta podsumowująca turnus

KONSYLIUM ZESPOŁU

 Wizyta podsumowująca turnus

KONSYLIUM ZESPOŁU

 Wizyta podsumowująca turnus

KONSYLIUM ZESPOŁU

 od 1500 zł od 2000 zł  od 3000 zł
YMEDIA.pl