Turnus wybiórczości pokarmowej - diagnostyczny/ diagnostyczno-terapeutyczny 5 lub 10 dni

Cele turnusu:

 • poprawa nawyków żywieniowych,
 • zwiększenie ilości akceptowanych smaków, zapachów, konsystencji pokarmów,
 • rozwijanie umiejętności bezpiecznego, komfortowego i efektywnego spożywania posiłków,
 • rozwijanie poczucia zainteresowania jedzeniem,
 • rozwijanie świadomości aspektu społecznego podczas spożywania posiłków,
 • zwiększenie samodzielności dziecka.

Schorzenia leczone w trakcie turnusu:

 • opór lub trudności w jedzeniu różnorodnych pokarmów,
 • zaburzenia sensoryczne, które wpływają na zdolność do przyjmowania różnorodnych konsystencji,
 • ograniczony repertuar spożywanych potraw i produktów,
 • lęk przed jedzeniem oraz lęk przed próbowaniem jedzenia i nowych potraw,
 • reakcja wymiotna w kontakcie z jedzeniem,
 • trudności z gryzieniem, żuciem, połykaniem pokarmów.

Korzyści płynące z turnusu:

 • zwiększenie ilości akceptowanych smaków, zapachów, konsystencji pokarmów,
 • rozwijanie umiejętności bezpiecznego, komfortowego i efektywnego spożywania posiłków,
 • rozwijanie poczucia zainteresowania jedzeniem,
 • poprawa efektywności spożywanych pokarmów,
 • wspieranie efektywności gryzienia,
 • wspieranie prawidłowych nawyków przełykania, oddychania i żucia,
 • poprawa funkcjonalna kompleksu ustno-twarzowego,
 • wspieranie sensoryki kompleksu ustno-twarzowego i ciała.

 

Metody wykorzystywane w trakcie turnusu:

 • terapia sensoryczna,
 • terapia neurologopedyczna,
 • miofunkcjonalna,
 • terapia karmienia,
 • psychodietetyka,
 • terapia grupowa,
 • odwrażliwianie,
 • oswajanie,
 • modelowanie zachowań,
 • inne.

Pełny plan turnusu, 5/10 dni:
(Kwalifikacja do turnusu - nieodpłatnie)

 • kompleksowa diagnostyka: pediatra- dietetyk kliniczny, neurologopeda, * psychodietetyk, terapeuta integracji sensorycznej (SI),
 • dobór indywidualnej terapii (20 przy turnusie 5 dni/ 20-30 x wizyta turnus 10 dni),
 • zajęcia grupowe (x 3 przy turnusie 5 dni/ x 6 turnus 10 dn),
 • zalecenia i proponowany plan terapii długoterminowej dobrane w sposób indywidualny dla dziecka i jego rodziny,
 • codziennie grupowe zajęcia o tematyce jedzeniowej, zajęcia sensoplastyczne, wspólne posiłki nacechowane informacjami dotyczącymi zaleceń i aspektów społecznych,
 • podsumowanie turnusu wraz z przekazaniem zaleceń dostosowanych do aktualnych potrzeb dziecka.


Cena turnusu 5 dni: od 2950 zł
Cena turnusu 10 dni: od 3000 zł

Dla Państwa udostępniliśmy możliwość skorzystania ze spłat ratalnych za pośrednictwem MediRaty.

YMEDIA.pl