Turnus neurologopedyczny - 5/10 dni

Program turnusu tworzony jest w oparciu o szczegółową diagnozę zaburzeń towarzyszących małemu pacjentowi. 

 

Cele turnusu:

 • terapia karmienia
 • usprawnienie mowy oraz komunikacji
 • normalizacja napięcia mięśniowego 
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • poszerzanie słownictwa biernego i czynnego
 • stymulacja rozumienia

 

Turnus dedykowany jest dzieciom z:

 • opóźnionym rozwojem mowy
 • wadami wymowy
 • trudnościami z komunikacją werbalną
 • wyzwaniami rozwojowymi
 • zaburzeniami napięcia mięśniowego
 • nieprawidłowym torem oddechowym
 • afazją, autyzmem, innymi chorobami neurorozwojowymi

 

Stosowane metody:

 • Kinesiotaping
 • Masaż logopedyczny i stymulacje kompleksu ustno-twarzowego
 • Integracja sensoryczna
 • Elektrostymulacja
 • Wykorzystanie komunikacji alternatywnej (AAC)
 • Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i emisyjne
 • Metoda werbo-tonalna
 • Fonogesty
 • Logorytmika
 • Elementy metod: Castillo Moralesa, PADOVAN, czaszkowo-krzyżowej

 

Plan turnusu:

 • 2 x dziennie wizyta indywidualna u: neurologopedy,
 • 2 x w tygodniu wizyta u: fizjoterapeuty, osteopaty, pediatry, terapeuty SI lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb),
 • sala doświadczania świata,
 • metody wspomagające: elektrostymulacja, kinesiotaping i inne (dobór w zależności od potrzeb dziecka),
 • wizyta podsumowująca turnus z przekazaniem dalszych zaleceń.

 

Koszt turnusu: 2500 zł (5 dni)

Koszt turnusu: 4800 zł (10 dni)

YMEDIA.pl