Turnus rehabilitacyjny dla dzieci - 5/10 dni

Dla dzieci:

 • z epilepsją
 • z MPDz
 • z zespołami genetycznymi
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (SI)
 • z zaburzeniami metabolicznymi
 • zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • z chorobami neurologicznymi
 • wcześniaków
 • oraz wszystkich dzieci potrzebujących wielospecjalistycznego wsparcia

 

Plan turnusu:

 • wizyta diagnostyczna z opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego,
 • 2 x dziennie wizyta indywidualna u: fizjoterapeuty i/ lub neurologopedy - w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka,
 • 1 x w tygodniu wizyta u: osteopaty, pediatry, terapeuty SI lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb),
 • sala doświadczania świata,
 • dobór: wkładek ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortez, obuwia, 
 • metody wspomagające: pionizacja, platforma wibracyjna Galileo, badanie stóp, bandażowanie, ortezy termoplastyczne, elektrostymulacja, kinesiotaping i inne (dobór w zależności od potrzeb dziecka),
 • wizyta podsumowująca turnus z przekazaniem dalszych zaleceń. 

Do głównych celów należą:

 • normalizowanie dystrybucji napięcia mięśniowego,
 • zwiększanie świadomości ciała wraz ze stymulacją sensoryczną,
 • wspieranie rozwoju oraz jakości motoryki dużej i małej,
 • wspieranie kontroli motorycznej oraz posturalnej,
 • wdrażanie rozwiązań dla życia codziennego dziecka i rodziny,
 • praca nad samodzielnością oraz satysfakcją dziecka,
 • wspieranie całości rozwoju poznawczego - od percepcji węchowej, przez trening pamięci po rozwój mowy,
 • wdrażanie strategii komunikacji alternatywnej,
 • omówienie żywienia dziecka wraz z przekazaniem zaleceń,
 • wspieranie ruchowe i czuciowe kompleksu ustno-twarzowego,
 • treningi karmienia,
 • integracja odruchów,

i wiele innych korzyści, które uzyskujemy wspólnie przy poszanowaniu godności dziecka oraz jego rodzica/ opiekuna.

 

Metody, z których korzystamy są różnorodne, ponieważ mamy świadomość, że nie ma jednej słusznej metody dla każdego - nasz zespół pracuje w sposób interdyscyplinarny i uczciwy przekazując informacje o najlepszych rozwiązaniach dla dziecka.

 • NDT Bobath,
 • PNF,
 • elementy metod: RCM (wg koncepcji Castillo Moralesa), PADOVAN,
 • kinesiotaping,
 • elektrostymulacja,
 • integracja sensoryczna (SI),
 • terapia trójpłaszczyznowa,
 • AAC,
 • czaszkowo-krzyżowa,
 • terapia ręki,
 • refleksologia,
 • terapia tkanek miękkich,
 • inne.

 

Koszt turnusu: od 4400 zł (10 dni)

Koszt turnusu: od 2500 (5 dni)

YMEDIA.pl