Turnus rehabilitacyjny dla dzieci - 5/10 dni

Cele:

 • normalizowanie dystrybucji napięcia mięśniowego,
 • zwiększanie świadomości ciała wraz ze stymulacją sensoryczną,
 • wspieranie rozwoju oraz jakości motoryki dużej i małej,
 • wspieranie kontroli motorycznej oraz posturalnej,
 • wdrażanie rozwiązań dla życia codziennego dziecka i rodziny,
 • praca nad samodzielnością oraz satysfakcją dziecka,
 • wspieranie całości rozwoju poznawczego - od percepcji węchowej, przez trening pamięci po rozwój mowy,
 • wdrażanie strategii komunikacji alternatywnej,
 • omówienie żywienia dziecka wraz z przekazaniem zaleceń,
 • wspieranie ruchowe i czuciowe kompleksu ustno-twarzowego,
 • treningi karmienia,
 • integracja odruchów,
 • najbardziej kompleksowe zdiagnozowanie dziecka z opracowaniem holistycznych zaleceń.

Schorzenia leczone w trakcie turnusu:

 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowym,
 • asymetria,
 • wady postawy,
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • wrodzone wady kończyn,
 • niepełnosprawność ruchowa,
 • upośledzenia narządu ruchu,
 • dysfagia.

Korzyści płynące z turnusu:

 • poprawa zdolności ruchowych,
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych i objawów schorzeń,
 • lepsza koordynacja ruchowa,
 • poprawa w zakresie równowagi,
 • poprawa jakości wzorców,
 • zwiększenie siły mięśniowej,
 • wdrożenie strategii komunikacyjnych,
 • stymulacja sensoryczna z opracowaniem diety sensorycznej,
 • bezpieczne karmienie,
 • usprawnianie prawidłowego gryzienia i żucia,
 • praca nad bezpiecznym przełykaniem,
 • opracowanie diety i programu żywieniowego,

Metody wykorzystywane w trakcie turnusu:

 • NDT Bobath,
 • Vojta,
 • PNF,
 • elementy metod: RCM (wg koncepcji Castillo Moralesa), PADOVAN,
 • miofunkcjonalna,
 • kinesiotaping,
 • elektrostymulacja,
 • integracja sensoryczna (SI),
 • terapia trójpłaszczyznowa,
 • AAC,
 • czaszkowo-krzyżowa,
 • terapia ręki,
 • refleksologia,
 • terapia tkanek miękkich,
 • integracja odruchów,
 • inne.

 

Plan turnusu:

 • wizyta diagnostyczna z opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego,
 • 3 x dziennie wizyty indywidualne u: fizjoterapeuty/ neurologopedy/ terapeuty SI,
 • 1 x w tygodniu wizyta u: osteopaty, pediatry lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb),
 • sala doświadczania świata,
 • dobór: wkładek ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortez, obuwia,
 • metody wspomagające: pionizacja, platforma wibracyjna Galileo, badanie stóp, bandażowanie, ortezy termoplastyczne, elektrostymulacja, kinesiotaping i inne (dobór w zależności od potrzeb dziecka),
 • wizyta podsumowująca turnus z przekazaniem dalszych zaleceń,
 • *istnieje możliwość zaplanowania wizyt u: osteopaty, pediatry-dietetyka klinicznego, terapeuty SI, psychologa, pedagoga specjalnego lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb).

Cena turnusu 5 dni: 3050 zł
Cena turnusu 10 dni: 6000 zł

Dla Państwa udostępniliśmy możliwość skorzystania ze spłat ratalnych za pośrednictwem MediRaty.

YMEDIA.pl