Turnus AAC - 5 dni

Turnusy z wykorzystaniem AAC w sześciu krokach:

 

Krok 1. Wielospecjalistyczna diagnoza

Czynności terapeutyczne rozpoczynamy od rozpoznania i wyjaśnienia natury zaburzeń komunikacyjnych, określenia umiejętności komunikacyjnych oraz poznawczych dziecka. Określamy potrzeby dziecka oraz całej rodziny.

 

Krok 2. Budowanie strategii komunikacyjnej

Dogłębna diagnoza pozwoli stworzyć Indywidualny System Komunikacyjny, uwzględniający zasoby, potrzeby i możliwości dziecka. Budowanie strategii komunikacyjnej polega na doborze odpowiedniego sposobu komunikacji, należy określić czy dziecko jest w stanie swoje potrzeby  przekazać za pomocą gestu, wyboru piktogramu, ruchu ręką w kierunku przycisku, kierowanie wzroku w stronę preferowanej aktywności, wokalizacji. Możliwe i wskazane jest łączenie kilku sposobów komunikacji, tworząc tym samym Indywidualny System Komunikacji. Istotą AAC jest wprowadzenie modelu aktywnego zakładającego maksymalne włączenie osoby z niepełnosprawnością w działania naprzemienne z terapeutą. Praca z dzieckiem opiera się na wykorzystaniu motywacji dziecka, czyli doborze atrakcyjnych dla niego aktywności. 

 

Krok 3. Współpraca rodzic-dziecko-terapeuta

Efektywność oddziaływań terapeutycznych w dużej mierze jest uzależniona od współpracy rodzica z terapeutą. Wdrażanie rodzica w wymianę komunikatów z dzieckiem, pozwolenie mu na aktywne uczestnictwo w zajęciach stanowi klucz do sukcesu terapii. Dodatkowo rodzic otrzymuje wskazówki do pracy w domu, tak aby komunikacja dziecka była możliwa w trakcie codziennych czynności. 

W trakcie turnusu oraz miesiąc po jego zakończeniu możliwy jest kontakt mailowy z terapeutą.

Rodzic ma prawo do wątpliwości, dlatego też rolą terapeuty jest wspieranie go i udzielanie informacji, tak aby cały proces był dla rodzica przejrzysty i zrozumiały. Na potrzeby rodziców powstała również zamknięta grupa online wspierająca rodziców z możliwością bezterminowego zadawania pytań do uczestników, jak i specjalistów.

 

Krok 4. Dostosowanie środowiska do potrzeb dziecka

Wykorzystanie strategii AAC we wszystkich środowiskach dziecka- dom, szkoła, przedszkole, zajęcia terapeutyczne umożliwia dziecku wyrażanie swoich myśli, opinii i daje poczucie niezależności. Ważna jest współpraca dziecko-rodzic-terapeuta-inne placówki.  Nie można dopuścić do sytuacji, w której w jednym środowisku dziecko będzie pozbawione możliwości stosowania swojego systemu komunikacji, może to doprowadzić do wycofania, frustracji, nawet agresji. 

Dopiero realizowanie programów opartych na AAC zapewnia rzeczywisty dostęp do edukacji i umożliwia rozwój potencjału dziecka. 

Udzielamy mailowych porad oraz wskazówek, które pomogą system komunikacyjny dziecka wdrożyć w warunkach pozaterapeutycznych. 

 

Krok 5. Zajęcia grupowe

Gdy dziecko nabędzie umiejętności współdziałania z jednym partnerem komunikacyjnym jest gotowe, aby wykorzystać nowe umiejętności w grupie rówieśniczej. Zajęcia grupowe pozwalają dzieciom na naukę naprzemiennego modelu rozmowy, pozwalają na naukę społecznie przyjętych form nawiązywania i podtrzymywania interakcji z drugim człowiekiem. 

Krok 6. Podsumowanie

Ostatnim krokiem jest weryfikacja postępów dziecka oraz zaplanowanie dalszych działań. Analiza nabytych umiejętności dziecka pozwala stwierdzić czy dobrane metody komunikacji są efektywne czy też należy je zmodyfikować w przyszłości. 

Turnusy terapeutyczne obejmują indywidualne zajęcia z dzieckiem, współpracę z rodzicem oraz zajęcia grupowe. Zajęcia indywidualne z dzieckiem stanowią podstawę terapii, w trakcie której dziecko nabywa podstawowe umiejętności związane z wykorzystaniem AAC. W zajęciach uczestniczy rodzic, obserwują i stanowiąc aktywnego partnera komunikacyjnego. Otrzymuje również wskazówki do dalszej pracy w domu. Kolejnym etapem rozwoju umiejętności komunikacyjnych dziecka jest wykorzystanie ich w trakcie zajęć grupowych. Ich uczestnicy posiadają indywidualne systemy komunikacyjne pozwalające im na aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Turnusy terapeutyczne dają dziecku możliwość rozwoju poznawczego, budowanie świadomości, co przekłada się na rozwój społeczny i w konsekwencji na wzrost kompetencji komunikacyjnych, tak istotnych w codziennym życiu. Dodatkowo w trakcie turnusu możliwe jest wykorzystanie innych metod wspomagania rozwoju dziecka tj. elektrostymulacja, terapia miofunkcjonalna, fizjoterapia, terapia SI, terapia czaszkowo-krzyżowa. Wielospecjalistyczne oddziaływanie daje dziecku szansę na poprawę funkcjonowania dziecka.   

 

Ilość oraz rodzaj zajęć dostosowujemy indywidualnie do potrzeb dziecka, po przeprowadzeniu konsultacji z rodzicem.

 

W pakiecie standardowym przewidziane są wizyty

 • 2 x dziennie przez 5 dni roboczych wizyta neurologopedyczna ze specjalistą komunikacji alternatywnej
 • do dyspozycji sala doświadczania świata
 • wsparcie specjalisty AAC przez miesiąc od zakończenia turnusu
 • bezterminowe wsparcie na zamkniętej grupie wsparcia online
 • metody wspierające w ramach turnusu: kinesiotaping, elektrostymulacja

 

Koszt turnusu: od 2500 zł (5 dni)

 

W pakiecie rozszerzonym:

 • 2 x dziennie przez 5 dni roboczych wizyta neurologopedyczna ze specjalistą komunikacji alternatywnej
 • 1 x dziennie zajęcia z wybranymi specjalistami, w zależności od potrzeb dziecka: osteopatą/ terapeutą SI/ fizjoterapeutą/ psychodietetykiem/ neurologopedą - inne cele, np. terapia karmienia
 • do dyspozycji sala doświadczania świata
 • wsparcie specjalisty AAC przez miesiąc od zakończenia turnusu
 • bezterminowe wsparcie na zamkniętej grupie wsparcia online
 • metody wspierające w ramach turnusu: kinesiotaping, elektrostymulacja

 

Koszt turnusu: od 3500 zł

YMEDIA.pl