Turnus dla dzieci z SMA - 5/10 dni

Propozycja turnusu:

Turnus rozpoczynamy od dokładnego badania dziecka i analizy jego potrzeb. Zwracamy uwagę na postawę dziecka, oceniamy siłę mięśniową oraz zakres ruchomości w stawach. Sprawdzamy, jakie są jego możliwości ruchowe. Oceniamy również umiejętności komunikacyjne oraz przebieg funkcji takich jak: oddychanie, jedzenie, artykulacja. Gdy wystąpi taka konieczność dobieramy odpowiednie narzędzie do komunikacji alternatywnej, uwzględniając potrzeby i możliwości pacjenta. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy planujemy oddziaływania terapeutyczne.

 

Cele turnusu:

 • nauka prawidłowej pielęgnacji poprzez dobór odpowiednich pozycji w celu zapobiegania: przykurczom, deformacjom kostno-stawowym (karmienie, sen transport),
 • wzmacnianie siły mięśniowej, przeciwdziałanie zanikom mięśni,
 • wspomaganie prawidłowych wzorców ruchowych, nauka samodzielnej zmiany pozycji oraz akceptacja wyższych pozycji dopasowana indywidualnie do możliwości dziecka,
 • utrzymanie i poprawa zakresów ruchomości,
 • zapobieganie przykurczom i deformacjom stawowym,
 • pomoc w doborze odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego (ortezy, siedzisko, pionizator),
 • utrzymywanie/ poprawa wydolności oddechowej,
 • usprawnianie chodu,
 • budowanie samodzielności,
 • wspomaganie doświadczenia świata poprzez dotyk, propriocepcję, węch, słuch oraz stymulację przedsionkową,
 • usprawnianie narządów mowy i mięśni twarzy,
 • usprawnienie komunikacji werbalnej lub niewerbalnej (komunikacja alternatywna),
 • nauka techniki gryzienia, żucia i połykania,
 • korekta postawy podczas przyjmowanego posiłku,
 • poprawa płynności/ jakości mowy.

 

Stosowane metody:

 • Ndt-Bobath
 • Terapia manualna
 • Platforma wibracyjna Galileo
 • Ortezy Leckko
 • Nauka i stymulacja chodu: System LeviActive
 • Kinesiotaping
 • Integracja sensoryczna
 • Elektrostymulacja
 • AAC
 • Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne
 • Czaszkowo-krzyżowa (cranio-sacralna)
 • Elementy metod: Castillo Moralesa, PADOVAN

 

Plan turnusu:

 • 2 x dziennie wizyta indywidualna u: fizjoterapeuty,
 • 1 x dziennie wizyta u: neurologopedy,
 • 1 x w tygodniu wizyta u: osteopaty, pediatry, terapeuty SI lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb),
 • sala doświadczania świata,
 • dobór: wkładek ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortez, obuwia, 
 • metody wspomagające: pionizacja, platforma wibracyjna Galileo, badanie stóp, bandażowanie, elektrostymulacja, ortezy termoplastyczne, kinesiotaping i inne (dobór w zależności od potrzeb dziecka),
 • wizyta podsumowująca turnus z przekazaniem dalszych zaleceń.

 

Koszt turnusu: 3300 zł (5 dni)

Koszt turnusu: 6500 zł (10 dni)

YMEDIA.pl