Turnus dla dzieci z SMA - 5/10 dni

Cele turnusu:

 • nauka prawidłowej pielęgnacji poprzez dobór odpowiednich pozycji w celu zapobiegania: przykurczom, deformacjom kostno-stawowym (karmienie, sen transport),
 •  wzmacnianie siły mięśniowej, przeciwdziałanie zanikom mięśni,
 • wspomaganie prawidłowych wzorców ruchowych, nauka samodzielnej zmiany pozycji oraz akceptacja wyższych pozycji dopasowana indywidualnie do możliwości dziecka,
 • utrzymanie i poprawa zakresów ruchomości,
 • zapobieganie przykurczom i deformacjom stawowym,
 • pomoc w doborze odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego (ortezy, siedzisko, pionizator),
 • utrzymywanie/ poprawa wydolności oddechowej,
 • usprawnianie chodu,
 • budowanie samodzielności,
 • wspomaganie doświadczenia świata poprzez dotyk, propriocepcję, węch, słuch oraz stymulację przedsionkową,
 • usprawnianie narządów mowy i mięśni twarzy,
 • usprawnienie komunikacji werbalnej lub niewerbalnej (komunikacja alternatywna),
 • nauka techniki gryzienia, żucia i połykania,
 • korekta postawy podczas przyjmowanego posiłku,
 •  poprawa płynności/ jakości mowy.

Schorzenia leczone w trakcie turnusu:

 •  problemy mięśniowo-szkieletowe,
 • zanik mięśni,
 • przykurcze,
 • deformacje stawowe,
 • trudności oddechowe,
 • zaburzenia sensoryczne,
 • dysfagia,
 • trudności ze spożywaniem pokarmów,
 • nieharmonijny rozwój psychoruchowy,
 • trudności z komunikacją werbalną,
 • zaburzenia chodu.

Korzyści z turnusu:

 • przeciwdziałanie zanikom mięśni
 • poprawa czucia głębokiego
 • zwiększanie siły mięśniowej
 • zwiększanie zakresu ruchomości,
 • usprawnianie i zapobieganie regresom w rozwoju i sile mięśniowej,
 • poprawa w zakresie małej i dużej motoryki,
 • poprawa efektywności gryzienia, żucia,
 • wspieranie bezpiecznego sposobu połykania,
 • poprawa funkcjonowania obszaru ustno- twarzowego,
 • zwiększanie wydolności oddechowej,
 • stymulacja sensoryczna,
 • nauka pielęgnacji, pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego,
 • reedukacja chodu,
 • poprawa perystaltyki,
 • opracowanie strategii komunikacyjnych,
 • zapobieganie dysplazji bioder.

Metody stosowane w trakcie turnusu

 • Ndt-Bobath,
 • Vojta,
 • Terapia manualna,
 • Miofunkcjonalna,
 • Wibroterapia - Galileo,
 • Ortezy termoplastyczne Leckko,
 • Trening dynamiczny: System LeviActive,
 • Terapia trójpłaszczyznowa stóp,
 • Kinesiotaping,
 • Integracja sensoryczna,
 • Elektrostymulacja,
 • AAC,
 • Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne,
 • Czaszkowo-krzyżowa (cranio-sacralna),
 • Bandażowanie,
 • Elementy metod: Castillo Moralesa, PADOVAN.

 

Plan turnusu:

 • 2 x dziennie wizyta indywidualna u: fizjoterapeuty,
 • 1 x dziennie wizyta u: neurologopedy,
 • sala doświadczania świata,
 • dobór: wkładek ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortez, obuwia,
 • metody wspomagające: pionizacja, platforma wibracyjna Galileo, badanie stóp, bandażowanie, elektrostymulacja, ortezy termoplastyczne, kinesiotaping i inne (dobór w zależności od potrzeb dziecka),
 • wizyta podsumowująca turnus z przekazaniem dalszych zaleceń,
 • *istnieje możliwość zaplanowania wizyt u: osteopaty, pediatry-dietetyka klinicznego, terapeuty SI, psychologa, pedagoga specjalnego lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb).


Cena turnusu 5 dni: 2900 zł
Cena turnusu 10 dni: 5700 zł

Dla Państwa udostępniliśmy możliwość skorzystania ze spłat ratalnych za pośrednictwem MediRaty.

YMEDIA.pl