Turnus dla niemowląt, bliźniąt i wcześniaków - 5/10 dni

Cele turnusu:

 • normalizowanie dystrybucji napięcia mięśniowego,
 • zwiększanie świadomości ciała wraz z oceną i stymulacją sensoryczną,
 • budowanie więzi z rodzicami/ opiekunami,
 • pielęgnacja niemowlęcia,
 • wspieranie rozwoju oraz jakości motoryki dużej i małej,
 • wspieranie ruchowe i czuciowe kompleksu ustno-twarzowego,
 • treningi karmienia i konsultacje,
 • porady żywieniowe,
 • integracja odruchów,
 • wspieranie rozwoju psychoruchowego,
 • wspieranie rozwoju mowy,
 • wspieranie wychowawcze rodziców niemowląt.

 

Metody wykorzystywane podczas turnusu:

 • NDT Bobath i NDT Bobath Baby,
 • Vojta,
 • Osteopatia,
 • PNF,
 • RCM (wg koncepcji Castillo Moralesa),
 • Miofunkcjonalna,
 • Kinesiotaping,
 • Elektrostymulacja,
 • Integracja sensoryczna (SI),
 • Terapia trójpłaszczyznowa stóp,
 • AAC,
 • Czaszkowo-krzyżowa,
 • Terapia ręki,
 • Refleksologia,
 • Terapia tkanek miękkich,
 • Bandażowanie funkcjonalne,
 • Gipsowanie,
 • m. Shantali,
 • Chustonoszenie,
 • Porady laktacyjne,
 • inne.

Schorzenia leczone w trakcie turnusu:

 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
 • karmienie sondą,
 • asymetria ułożeniowa,
 • trudności ze ssaniem, rozszerzaniem diety, spożywaniem pokarmów,
 • dysfagia,
 • kręcz szyi,
 • syndrom KISS,
 • zespoły genetyczne,
 • przepuklina pępkowa i kresy białej (DrA),
 • craniosynostoza,
 • plagiocephalia,
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • nieprawidłowy tor oddechowy,
 • otwarta buzia, brak pionizacji języka,
 • kolki i nadmierne ulewania.

 

Korzyści z turnusu:

 • wzmocnienie siły mięśniowej, normalizacja napięcia mięśniowego,
 • poprawa w zakresie małej i dużej motoryki,
 • poprawa w zakresie sensoryki i świadomości ciała,
 • poprawa efektywności spożywanych pokarmów,
 • rozkarmianie doustne,
 • poprawa funkcjonowania obszaru ustno- twarzowego,
 • utrwalanie prawidłowych wzorców oddychania, przełykania i żucia,
 • nauka pielęgnacji, chustonoszenia,
 • pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego ,
 • wczesna interwencja pomagająca zapobiegać rozwojowi wielu negatywnych konsekwencji,
 • nauka prawidłowych wzorców ruchowych.

 

Plan turnusu:

 • wizyta diagnostyczna z opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego,
 • 3 x dziennie wizyta indywidualna u: fizjoterapeuty/ neurologopedy (dobór w zależności od potrzeb dziecka),
 • *istnieje możliwość zaplanowania wizyt u: osteopaty, pediatry-dietetyka klinicznego, terapeuty SI, psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy laktacyjnego lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb)
 • sala doświadczania świata,
 • dobór: sprzętu rehabilitacyjnego, ortez, obuwia,
 • wizyta podsumowująca turnus oraz przekazanie dalszych zaleceń.


Cena turnusu 5 dni: 2750 zł

Cena turnusu 10 dni: 5400 zł

Dla Państwa udostępniliśmy możliwość skorzystania ze spłat ratalnych za pośrednictwem MediRaty.

YMEDIA.pl