Turnus dla niemowląt - 5/10 dni

Wczesna interwencja terapeutyczna to szereg wielospecjalistycznych działań terapeutycznych. Ma na celu jak najszybsze wykrycie trudnosci rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. 

 

Dla jakich dzieci kierowany jest turnus dla bobasów (0-2 r. ż.)?

 • z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym
 • wcześniaków
 • z asymetrią ułożeniową
 • z kręczem szyi
 • z syndromem KISS
 • z zespołem Downa
 • z zespołami genetycznymi
 • z wadami wrodzonymi stóp
 • z przepukliną pępkową i kresy białej (DrA)
 • z craniosynostozą, plagiocephalią
 • z opóżnieniem rozwoju psychoruchowego

 

Plan turnusu:

 • wizyta diagnostyczna z opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego,
 • 1 x dziennie wizyta indywidualna u: fizjoterapeuty,
 • 1 x dziennie wizyta indywidualna u: neurologopedy/ fizjoterapeuty,
 • 1 x w tygodniu wizyta u: osteopaty, pediatry, terapeuty SI lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb),
 • sala doświadczania świata,
 • dobór: wkładek ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortez, obuwia,
 • wizyta podsumowująca turnus oraz przekazanie dalszych zaleceń.

 

 Koszt turnusu: od 4200 zł (10 dni)

 Koszt turnusu: od 2300 zł  (5 dni)

YMEDIA.pl