Turnus dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym - 5/10 dni

Plan turnusu:

 • wizyta diagnostyczna z opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego,
 • 1 x dziennie wizyta indywidualna u: fizjoterapeuty,
 • 1 x dziennie wizyta indywidualna u: neurologopedy,
 • 1 x w tygodniu wizyta u: osteopaty, pediatry, terapeuty SI lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb),
 • sala doświadczania świata,
 • dobór: wkładek ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortez, obuwia, ortez, 
 • metody wspomagające: pionizacja, platforma wibracyjna Galileo, badanie stóp, bandażowanie, elektrostymulacja, kinesiotaping i inne (dobór w zależności od potrzeb dziecka),
 • wizyta podsumowująca turnus z przekazaniem dalszych zaleceń.

 

Cel turnusu:

Cel turnusu jest indywidualnie dostosowany do potrzeb dziecka oraz oczekiwań rodzica. Ustalamy go na podstawie kwalifikacji do turnusu, a następnie na podstawie szczegółowej diagnozy, wywiadu i badania dziecka. W razie potrzeby, w ramach turnusu - pogłębiamy diagnostykę z zakresu, który oferuje nasza Poradnia. Jednymi z najważniejszych czynników wpływających na obranie kierunku terapeutycznego są rozmowy z rodzicami/ opiekunami dzieci i ich oczekiwania względem naszej współpracy. Zakładamy, że w ramach turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka z wyzwaniami, głównie motorycznymi - obejmiemy podopiecznego priorytetowo opieką wykwalifikowanego fizjoterapeuty oraz neurologopedy. Jednak dobór zajęć jest w pełni indywidualny i podyktowany dobrem dziecka, chęcią jego wsparcia, więc w skład zespołu będącego w gotowości do pomocy są specjaliści: Integracji Sensorycznej (SI), komunikacji alternatywnej, osteopata, psychodietetyk, pedagog, psycholog oraz pediatra - dietetyk kliniczny, który będzie czuwał nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci realizujących intensywną rehabilitację. 

Mamy nadzieję pomagać dzieciom w pozyskiwaniu nowych doświadczeń za sprawą różnorodności metodycznej, przy pomocy specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych i do terapii integracji sensorycznej. Dzięki nowym doświadczeniom w układzie nerwowym dziecka tworzą się nowe połączenia, które nasz mózg będzie wykorzystywał w przyszłości. Uczymy się czuć, rozumieć i odpowiadać ciałem na bodźce. Następnie walczymy wspólnie o to, aby odpowiedzi naszego ciała były jak najbardziej celowe i precyzyjne. Przy tym, dbamy o to, aby dziecko dążyło do jak największej samodzielności i poczucia satysfakcji, a także sprawczości.

 

Do głównych celów należą:

 • normalizowanie dystrybucji napięcia mięśniowego,
 • zwiększanie świadomości ciała wraz ze stymulacją sensoryczną,
 • wspieranie rozwoju oraz jakości motoryki dużej i małej,
 • wspieranie kontroli motorycznej oraz posturalnej,
 • wdrażanie rozwiązań dla życia codziennego dziecka i rodziny,
 • praca nad samodzielnością oraz satysfakcją dziecka,
 • wspieranie całości rozwoju poznawczego - od percepcji węchowej, przez trening pamięci po rozwój mowy,
 • wdrażanie strategii komunikacji alternatywnej,
 • omówienie żywienia dziecka wraz z przekazaniem zaleceń,
 • wspieranie ruchowe i czuciowe kompleksu ustno-twarzowego,
 • treningi karmienia,
 • integracja odruchów,

i wiele innych korzyści, które uzyskujemy wspólnie przy poszanowaniu godności dziecka oraz jego rodzica/ opiekuna.

 

Metody, z których korzystamy są różnorodne, ponieważ mamy świadomość, że nie ma jednej słusznej metody dla każdego - nasz zespół pracuje w sposób interdyscyplinarny i uczciwy przekazując informacje o najlepszych rozwiązaniach dla dziecka.

 • NDT Bobath,
 • PNF,
 • RCM (wg koncepcji Castillo Moralesa),
 • terapia z wykorzystaniem metody PADOVAN,
 • kinesiotaping,
 • elektrostymulacja,
 • integracja sensoryczna (SI),
 • terapia trójpłaszczyznowa,
 • AAC,
 • czaszkowo-krzyżowa,
 • terapia ręki,
 • refleksologia,
 • terapia tkanek miękkich,
 • inne.

 

 Koszt turnusu: od 4400 zł (10 dni)

 Koszt turnusu: od 2500 zł  (5 dni)

 

Koszt turnusu + :od 3200 zł (5 dni), od 6400 zł (10 dni)

 

Plan turnusu:

 • wizyta diagnostyczna z opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego,
 • 2 x dziennie wizyta indywidualna u: fizjoterapeuty,
 • 1 x dziennie wizyta indywidualna u: neurologopedy,
 • 1 x w tygodniu wizyta u: osteopaty, pediatry, terapeuty SI lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb),
 • sala doświadczania świata,
 • dobór: wkładek ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortez, obuwia, ortez, 
 • metody wspomagające: pionizacja, platforma wibracyjna Galileo, badanie stóp, bandażowanie, elektrostymulacja, kinesiotaping i inne (dobór w zależności od potrzeb dziecka),
 • wizyta podsumowująca turnus z przekazaniem dalszych zaleceń.
YMEDIA.pl