Turnus dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i zespołami genetycznymi - 5/10 dni

Cele turnusów:

 • normalizowanie dystrybucji napięcia mięśniowego,
 • zwiększanie świadomości ciała wraz ze stymulacją sensoryczną (również w obrębie jamy ustnej),
 • wspieranie rozwoju oraz jakości motoryki dużej i małej,
 • wspieranie kontroli motorycznej oraz posturalnej,
 • praca nad samodzielnością, sprawczością oraz satysfakcją dziecka,
 • rozwijanie umiejętności bezpiecznego przełykania i efektywnego żucia,
 • treningi oddechowe i relaksacja,
 • wspieranie całości rozwoju poznawczego - od percepcji węchowej, przez trening pamięci po rozwój mowy,
 • wdrażanie strategii komunikacji alternatywnej
 • budowanie prawidłowych wzorców ruchowych,
 • omówienie żywienia dziecka wraz z przekazaniem zaleceń,
 • wspieranie ruchowe i czuciowe kompleksu ustno-twarzowego,
 • treningi karmienia,
 • wspieranie rozwoju zgryzu,
 • rozwijanie rozumienia,
 • integracja odruchów
 • określenie i rozwijanie silnych stron dziecka
 • wspieranie rodziców i określenie możliwości dotyczących uzyskania pomocy
 • dobór sprzętu rehabilitacyjnego do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym.

 

Schorzenia leczone w trakcie turnusu:

 • nienormatywnie rozłożone napięcie mięśniowe,
 • niedowłady,
 • hipokinetyczne i hiperkinetyczne zaburzenia ruchu,
 • zaburzenia koordynacji,
 • problemy układu mięśniowo-szkieletowego,
 • przykurcze,
 • porażenia mięśniowe,
 • trudności ze spożywaniem pokarmów,
 • PEG,
 • nieharmonijny rozwój psychoruchowy,
 • trudności z komunikacją werbalną,
 • dysplazja bioder,
 • brak komunikacji,
 • przetrwałe odruchy niemowlęce,
 • brak świadomości ciała,
 • zaburzenia sensoryczne,
 • zaburzenia czucia,
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • wady stóp,
 • wady postawy.

 

Korzyści z turnusu:

 • wzmocnienie siły mięśniowej, normalizacji napięcia mięśniowego,
 • poprawa czucia głębokiego,
 • zwiększanie siły mięśniowej,
 • zwiększanie zakresu ruchomości,
 • poprawa w zakresie małej i dużej motoryki,
 • poprawa efektywności spożywanych pokarmów,
 • poprawa funkcjonowania obszaru ustno- twarzowego,
 • rozluźnianie przykurczy,
 • wdrożenie strategii komunikacyjnych,
 • praca nad reedukacją chodu,
 • pionizacja pacjenta,
 • zapobieganie dysplazji bioder,
 • wspieranie perystaltyki,
 • programowanie neuromotoryczne,
 • lepsza regulacja sensoryczna z przekazaniem zaleceń,
 • nauka pielęgnacji,
 • pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego,
 • diagnoza stóp,

Metody wykorzystywane w trakcie turnusu:

 • NDT Bobath, Bobath Baby,
 • PNF,
 • Vojta,
 • RCM (wg koncepcji Castillo Moralesa),
 • elementy metody PADOVAN,
 • miofunkcjonalna,
 • pionizacja statyczna i dynamiczna,
 • kinesiotaping,
 • elektrostymulacja,
 • integracja sensoryczna (SI),
 • terapia trójpłaszczyznowastóp,
 • AAC,
 • czaszkowo-krzyżowa,
 • terapia ręki,
 • refleksologia,
 • terapia tkanek miękkich,
 • wibroterapia
 • bandażowanie funkcjonalne
 • termoplastyczne ortezy leckko,
 • gipsowanie,
 • inne.

Plan turnusu:

 • wizyta diagnostyczna z opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego,
 • 2 x dziennie wizyta indywidualna u: fizjoterapeuty,
 • 1 x dziennie wizyta indywidualna u: neurologopedy,
 • *istnieje możliwość zaplanowania wizyt u: osteopaty, pediatry-dietetyka klinicznego, terapeuty SI, psychologa, pedagoga specjalnego lub psychodietetyka (w zależności od potrzeb),
 • dobór: sprzętu rehabilitacyjnego, ortez, obuwia, ortez,
 • metody wspomagające: pionizacja, platforma wibracyjna Galileo, badanie stóp, bandażowanie, elektrostymulacja, kinesiotaping i inne (dobór w zależności od potrzeb dziecka),
 • wizyta podsumowująca turnus z przekazaniem dalszych zaleceń.


Cena turnusu 5 dni: 2950 zł
Cena turnusu 10 dni: 5500 zł

Dla Państwa udostępniliśmy możliwość skorzystania ze spłat ratalnych za pośrednictwem MediRaty.

YMEDIA.pl