Turnus indywidualny - 5/10 dni

Zajęcia terapeutyczne są dobrane w sposób indywidualny, w zależności od potrzeb dziecka, które są omawiane w sposób szczegółowy podczas spotkania w formie online lub stacjonarnie - z koordynatorem turnusu. Cena zależna jest od wyboru zajęć, a także ich ilości.

 

Cel turnusu jest indywidualnie dostosowany do potrzeb dziecka oraz oczekiwań rodzica. Ustalamy go na podstawie kwalifikacji do turnusu, a następnie na podstawie szczegółowej diagnozy, wywiadu i badania dziecka. W razie potrzeby, w ramach turnusu - pogłębiamy diagnostykę z zakresu, który oferuje nasza Poradnia. Jednymi z najważniejszych czynników wpływających na obranie kierunku terapeutycznego są rozmowy z rodzicami/ opiekunami dzieci i ich oczekiwania względem naszej współpracy. Zakładamy, że w ramach turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka z wyzwaniami, głównie motorycznymi - obejmiemy podopiecznego priorytetowo opieką wykwalifikowanego fizjoterapeuty oraz neurologopedy. Jednak dobór zajęć jest w pełni indywidualny i podyktowany dobrem dziecka, chęcią jego wsparcia, więc w skład zespołu będącego w gotowości do pomocy wchodzą specjaliści: Integracji Sensorycznej (SI), komunikacji alternatywnej, osteopata, psychodietetyk, pedagog, psycholog oraz pediatra - dietetyk kliniczny, który będzie czuwał nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci realizujących intensywną rehabilitację. 

Mamy nadzieję pomagać dzieciom w pozyskiwaniu nowych doświadczeń za sprawą różnorodności metodycznej, przy pomocy specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych i do terapii integracji sensorycznej. Dzięki nowym doświadczeniom w układzie nerwowym dziecka tworzą się nowe połączenia, które nasz mózg będzie wykorzystywał w przyszłości. Uczymy się czuć, rozumieć i odpowiadać ciałem na bodźce. Następnie walczymy wspólnie o to, aby odpowiedzi naszego ciała były jak najbardziej celowe i precyzyjne. Przy tym, dbamy o to, aby dziecko dążyło do jak największej samodzielności i poczucia satysfakcji, a także sprawczości.

YMEDIA.pl